Zwemlicentie ABC

ABC zwemmen is een belangrijke activiteit binnen de vereniging, daarnaast willen we het plezier in zwemmen promoten. Er zijn lessen voor kinderen maar ook voor volwassenen.

Wij streven ernaar eenieder een opleiding aan te bieden die ervoor zorgt dat men tot in lengte van jaren van de fantastische zwemsport kan genieten. Zij, die alleen “het papiertje” voor ogen hebben, zullen na het behalen ervan zelden nog gaan zwemmen. Jammer van de tijd en het geld. Uiteindelijk kunnen ze een gevaar voor zichzelf zijn omdat ze denken dat ze kunnen zwemmen en als het er dan op aankomt blijkt dat ze de zwemkunst niet meester zijn.

Wij bieden het enige echte Zwem-ABC

In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid.

Wij hebben echter de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden elk jaar onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (voorheen Nationaal Platform Zwembaden | NRZ). Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en –veiligheid.

Kijk voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen van andere ouders over dit onderwerp ook op www.allesoverzwemles.nl.

Dit geeft je als ouder/verzorger 4 zekerheden

  • Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat je kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.

  • Je kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Deze officiële diploma’s worden bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitoefening van verschillende beroepen.

  • De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat je kunt bepalen welke aanbieder het beste bij jouw kind past. Tijdens de zwemles word je als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind.

  • Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen.


Dus: kies bewust en ga voor zekerheid.