Informatie lidmaatschap Duiken

Aanmelden lidmaatschap duiken

Ben je geïnteresseerd in een  duiklidmaatschap bij s.v. N.O.A.V.?  Stuur dan een mail naar info.duiken@sv-noav.nl.  U krijgt dan informatie rondom het reilen en zeilen binnen onze duikgroep. Wilt u direct aanmelden dan graag een mail aan aanmelden.duiken@sv-noav.nl.

Contributie

De contributie kan alleen voldaan worden via automatische incasso:

Afmelding wegens ziekte

Bij incidentele afwezigheid is het niet nodig om dit te melden bij ons. Het is wél wenselijk om te melden wanneer u of uw kind het zwembad langere tijd niet kan bezoeken in verband met ziekte of anderszins.

U kunt dan een bericht sturen naar ons algemene e-mailadres: info.duiken@sv-noav.nl 

Afmelding wegens einde lidmaatschap

Een correcte afmelding als lid is voor u en voor ons van belang. Het is belangrijk voor u omdat de contributie anders onterecht geïncasseerd wordt. Voor onze penningmeester brengt het extra werk met zich mee om de administratie kloppend te houden.

Afmelden kan alleen via ons algemene e-mailadres: eindelidmaatschap.duiken@sv-noav.nl dus niet mondeling! Opzeggen lidmaatschap vóór de 1e van de maand met een opzegtermijn 1 maand!