Informatie lidmaatschap Zwemmen

Aanmelden lidmaatschap

Ben je geïnteresseerd in een lidmaatschap bij s.v. N.O.A.V.?  Stuur dan een mail naar aanmelden.zwemmen@sv-noav.nl.  De aanmelding is de eerste stap, want er moeten natuurlijk nog een aantal zaken geregeld worden. Daarom zal dan contact met je opgenomen worden om e.e.a. door te spreken (wat en wanneer en andere vragen), want wij hechten erg aan een persoonlijke toelichting over hoe een en ander in zijn werk gaat.

Buiten de normale gegevens (naam, adres, geboortedatum etc.) is het van belang dat wij informatie van de ouders krijgen over eventuele beperkingen en handicaps van uw kind. Je moet hierbij denken aan bijvoorbeeld ademhalingsmoeilijkheden, een heupafwijking. Ook gedragsstoornissen, A.D.H.D, medicijngebruik, diabetes, epilepsie, slechthorendheid, zaken die dus voor het leren zwemmen extra aandacht vragen. Onze instructeurs kunnen daar dan rekening mee houden.

Contributie

De contributie kan alleen voldaan worden via automatische incasso:

Afmelding wegens ziekte

Bij incidentele afwezigheid is het niet nodig om dit te melden bij ons. Het is wél wenselijk om te melden wanneer u of uw kind het zwembad langere tijd niet kan bezoeken in verband met ziekte of anderszins.

U kunt dan een bericht sturen naar ons algemene e-mailadres: info.zwemmen@sv-noav.nl 

Afmelding wegens einde lidmaatschap

Een correcte afmelding als lid is voor u en voor ons van belang. Het is belangrijk voor u omdat de contributie anders onterecht geïncasseerd wordt. Voor onze penningmeester brengt het extra werk met zich mee om de administratie kloppend te houden.

Afmelden kan alleen via ons algemene e-mailadres: eindelidmaatschap.zwemmen@sv-noav.nl dus niet mondeling! Opzeggen lidmaatschap vóór de 1e van de maand met een opzegtermijn 1 maand!